Nasze projekty

Projekt „Żółta wstążeczka”  

W dniu trwania Pierwszego Kongresu Psychicznego, tj. 8 maja 2017 r., we wszystkich większych miastach, a być może również w mniejszych miejscowościach, przed Urzędami Administracji Państwowej,  mają być rozdawane żółte wstążeczki, symbolizujące solidarność dla idei wprowadzenia NPOZP.  Zachęcamy członków warsztatów WTZ do wykonania wstążeczek według wzoru na zdjęciach, a wolontariuszy do ich rozdawania.

Koordynatorką projektu w Krakowie jest Katarzyna Leśniewska – Treywarz z Akademii Liderów Cogito.

 

 

Projekty realizowane przez Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”, do którego należą członkowie Akademii Liderów Cogito:

1. „Przez edukację do akceptacji” Termin realizacji: 8. IV – 31. V 2008 Działania: 8 szkoleń z zakresu ekonomii społecznej, ewaluacja Dla kogo: studenci Liczba odbiorców szkoleń: 164 osób Kwota dofinansowania: 5 000 PLN Źródło finansowania: Fundacja Fundusz Współpracy,

2. „Od historii choroby do historii życia” Termin realizacji: 19 VII 20 XI 2008 Działania: wyjazd dwudniowy do Szczawnicy dla członków StOD, 5 szkoleń wyjazdowych, Dla kogo: osoby po kryzysach psychicznych, terapeuci Liczba odbiorców szkoleń: 92 osób Kwota dofinansowania: 4 700 PLN Źródło finansowania: Wojewoda Małopolski

3. „Opuścić przystań” Termin realizacji: 1 IV -30 XI 2009 Działania: 6 szkoleń wyjazdowych, wyjazd trzydniowy do Szczawnicy dla członków StOD Dla kogo: osoby po kryzysach, terapeuci, przedstawiciele lokalnej władzy, duchowieństwa, pracodawcy Liczba odbiorców szkoleń: 121 osób Kwota dofinansowania: 7 000 PLN Źródło finansowania: Wojewoda Małopolski

4. „Jak uczyć Innych o nas?” Termin realizacji: 1 VII – 31 XII 2009 Działania: 6 szkoleń wewnętrznych dla członków StOD Dla kogo: członkowie StOD Liczba odbiorców szkoleń: 12 osób Kwota dofinansowania: 10 000 PL Źródło finansowania: Gmina Miejska Kraków ze środków PFRON

5. „Czasopismo Dla Nas jako kompleksowa i niekonwencjonalna metoda rehabilitacji społecznej i zawodowej osób chorujących psychicznie” Termin realizacji: 2 września do 10 grudnia 2009 Działania: przygotowanie i wydanie 3 numerów Czasopisma „Dla Nas” Miejsce realizacji: siedziba Stowarzyszenia Dla kogo: członkowie redakcji Czasopisma

6. „Trzeba dać świadectwo. Zdrowienie i umacnianie osób chorujących psychicznie w Polsce południowo-wschodniej” Termin realizacji: 1 I – 31 XII 2010 Działania: 12 szkoleń wyjazdowych, 3 wyjazdy dla członków StOD Dla kogo: osoby po kryzysach, terapeuci, przedstawiciele lokalnej władzy, duchowieństwa, Liczba odbiorców: 403 osoby Kwota dofinansowania: 138 300 Źródło finansowania: Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

7. „Wydawnictwo Dla Nas – Zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej” Termin realizacji: 02.11.2011 do 23.12.2011 Działania: przygotowanie i wydanie 3 numerów Czasopisma „Dla Nas” Miejsce realizacji: siedziba Stowarzyszenia Dla kogo: członkowie redakcji Czasopisma, osoby chorujące, rodziny, profesjonaliści

8. „Wzmacnianie aktywności obywatelskiej i świadomości w obszarze psychiatrii” Termin realizacji 01.06.2012 do 30.09.2013 Działania: przygotowanie i wydanie 4 numerów czasopisma „Dla Nas”, szkolenia, organizacja Forum i Dni Solidarności Liczba odbiorców: 400 osób Kwota dofinansowania: 132554 zł Źródło finansowania: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

9. „Przeciw wykluczeniu społecznemu osób chorujących psychicznie” Termin realizacji: 01.09.2014 do 30.09.2015 Działania: nauka prowadzenia grup fokusowych, 10 spotkań badawczo-edukacyjnych, opracowanie i rozesłanie raportu z rekomendacjami do decydentów Liczba odbiorców: 120 osób Kwota dofinansowania: 70000 zł Źródło finansowania: Program Obywatele dla Demokracji z funduszy EOG

10. Nawiązanie współpracy polsko-norweskiej Termin realizacji: 01.01.2015 do 30.06.2015 Działania: wyjazd 5 osób z Polski do norweskiej organizacji ALF, przyjazd 5 przedstawicieli norweskiej organizacji do Polski, wymiana doświadczeń, rozdział do raportu o potrzebach osób chorujących psychicznie Liczba odbiorców: 10 osób Kwota dofinansowania: 28100 zł Źródło finansowania: Program Obywatele dla Demokracji z funduszy EOG

11. „Ekspert Cogito” Termin realizacji: 01.02.2015 do 31.08.2015 Działania: prace Zespołu Eksperckiego nad powstaniem programu, dwukrotne konsultacje społeczne powstałego programu, pilotaż programu na pierwszych 10 osobach Liczba odbiorców: 80 osób Kwota dofinansowania: 70000 zł Źródło finansowania: Program Obywatele dla Demokracji z funduszy EOG

Sprawozdanie końcowe z projektu Ekspert Cogito. Załącznik PDF

Sprawozdanie końcowe z grantu: „Przeciw wykluczeniu społecznemu osób chorujących psychicznie” Załącznik PDF

 

 

 


Comments are Closed on this Post

Ostatnie wpisy

Archiwa

Kategorie