Wydarzenia

Spotkanie członków Akademii Liderów Cogito – Kraków, 10-11.03.2017  

Posiedzenie Akademii Liderów składało się z trzech sesji dziennych przeplatanych przerwami,z których piątkowa (10. 03) i sobotnia (11. 03) poświęcone były dyskusji, zaś niedzielną (12. 03) wypełniła praca w grupach nad przygotowaniem projektu Manifestu I Kongresu Zdrowia Psychicznego w Warszawie.

Protokół AL z 10-12.III.2017 r.

 

Nagrywanie materiału filmowego na Pierwszy Kongres Zdrowia Psychicznego    

2 kwietnia 2017 r. będzie nagrywany materiał filmowy z uczestnikami Akademii Liderów Cogito z Krakowa wraz z zaproszonymi gośćmi, m.in. z Panią Anną Dymną, członkiem Komitetu Honorowego  Pierwszego Kongresu Zdrowia Psychicznego.

 

Lubelskie przygotowania do I Kongresu Zdrowia Psychicznego

W toku przygotowań do I Kongresu Zdrowia Psychicznego członkowie Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY zorganizowali na terenie swojego miasta szereg spotkań z uczestnikami tamtejszych ośrodków wsparcia.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną  korespondencję Marka Zygmunta Miszczaka.

Lubelskie przygotowania do I Kongresu ZP

 

„Wsparcie studenta w kryzysie psychicznym”

5 kwietnia br. na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przy ul. Ingardena 4 odbyła się konferencja pod hasłem „Wsparcie studenta w kryzysie psychicznym” realizowana w ramach X Krakowskich Dni Integracji.

Sprawozdanie z przebiegu wydarzenia. 5 kwietnia 2017

 

Kwietniowe spotkanie członków Akademii Liderów Cogito –  27-29.04.2017

Zachęcamy do zapoznania się z protokołem przygotowanym przez Zygmunta Marka Miszczaka.

Protokół Akademii Liderów 27-29.IV.2017

 

Panel dyskusyjny – 27.04.2017 

Członkowie Akademii Liderów Cogito wzięli udział w panelu dyskusyjnym, organizowanym przez Fundację „Bez Klamek”, Stowarzyszenie „Inna Droga” i Koło Naukowe Studentów Psychologii UJ, w stronę Pierwszego Kongresu Zdrowia Psychicznego, skupiającym się wokół prowokacyjnie sformułowanego tematu „W szpitalu, czy środowisku”. Wydarzenie otworzył prof. dr Andrzej Cechnicki, z członkiem ALC, Barbarą Banaś. W panelu znaczący był głos Mateusza Biernata z ALC.

W ramach projektu: „Akademia Liderów Cogito – wzrost zaangażowania społecznego na rzecz osób niepełnosprawnych z powodu choroby psychicznej” rozpoczął się cykl seminariów zatytułowany: „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…” Do tej pory odbyły się następujące spotkania:

  • Dnia 09.03.2017 odbyło się spotkanie ze studentami różnych kierunków krakowskich uczelni wyższych. W spotkaniu wzięło udział 17 osób. W roli edukatorów na spotkaniu wystąpili: Andrzej Bienias oraz Jacek Nowak. Moderatorem spotkania była Anna Liberadzka. Na spotkaniu rozmawiano głównie o diagnozie choroby, o tym jak była ona przekazana, a następnie interpretowana i przyjmowana przez osoby chorujące. Ponadto rozmawiano o przebiegu choroby oraz o zastosowanym leczeniu. Spotkanie trwało 4 godziny szkoleniowe, zakończone było ono wypełnieniem ankiet przez obecnych na Sali studentów.
  • W dniu 27.03.2017 miało miejsce drugie spotkanie z cyklu: „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…”. Na spotkaniu obecnych było 17 osób. Edukatorami z ramienia Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” byli ponownie Andrzej Bienias i Jacek Nowak. Spotkanie moderowała Anna Liberadzka. Tematem, który zdominował spotkanie było leczenie, jakość tego leczenia, przemoc doświadczana w szpitalach, ale tez pozytywne przykłady dobrego leczenia, dobrej, efektywnej i skutecznej terapii. Spotkanie trwało 4 godziny szkoleniowe. Na zakończenie studenci wypełnili ankiety ewaluacyjne.
  • Trzecie spotkanie z cyklu: „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…” odbyło się 20.04.2017. Spotkanie pomogło zorganizować Koło Naukowe Studentów Psychologii UJ. Studenci stawili się na spotkanie bardzo licznie, obecnych było 39 osób. Edukatorkami w spotkaniu były: Barbara Banaś i Dorota Wypich, moderatorem Anna Liberadzka. Na spotkaniu rozmawiano krótko o diagnozie, w głównej mierze mówiono o „dobrej psychiatrii”, o pozytywnych przykładach leczenia w ramach psychiatrii środowiskowej. Studenci wypełnili ankiety ewaluacyjne na zakończenie spotkania.
  • Kolejne, czwarte już spotkanie z cyklu: „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…” miało miejsce w dniu 18.05.2017. Spotkanie pomogło zorganizować Koło Naukowe Studentów Psychologii UJ. W spotkaniu wzięło udział 17 osób. W roli edukatorów na spotkaniu wystąpiły: Dorota Wypich i Jolanta Janik, moderatorem była Katarzyna Ostalecka. W trakcie spotkania zainteresowaniem cieszył się temat leczenia farmakologicznego oraz psychoterapia. Po skończonym spotkaniu studenci wypełnili ankietę ewaluacyjną i uzyskaliśmy wiele pozytywnych komentarzy odnoszących się do spotkania.
  • W dniu 30.05.2017 odbyło się piąte spotkanie z cyklu: „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…”. Na spotkaniu obecnych było 17 studentów. Swoją wiedzę z zakresu choroby psychicznej przekazywały edukatorki: Dorota Wypich i Barbara Banaś, moderatorem spotkania porządkującym wypowiedzi była Anna Liberadzka. Tematyka spotkania zogniskowana była wokół zagadnień związanych z procesem leczenia, sporo było także mowy o samej diagnozie, sposobie jej przekazywania przez personel medyczny, oraz o tym jak zmienia się życie po przekazanej diagnozie. Na zakończenie spotkania uczestnicy wypełnili ankiety ewaluacyjne.
  • 05.2017 miało miejsce szóste spotkanie z cyklu: „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…” W spotkaniu uczestniczyły 22 osoby. W roli edukatorek na spotkaniu wystąpiły: Dorota Wypich oraz Barbara Banaś. Moderatorem spotkania była Anna Liberadzka. Studentów szczególnie zainteresowało życie po chorobie, to jak zmienia się codzienność osoby, która przeżyła kryzys zdrowia psychicznego, jak sobie radzi w życiu, jak często musi widywać się z psychiatrą, czy prowadzi nadal psychoterapię, z czym jest łatwiej a z czym trudniej sobie poradzić. Po spotkaniu studenci wypełnili ankiety ewaluacyjne, z których wynikało, ze po spotkaniu zmienił się ich obraz postrzegania osoby chorującej psychicznie.

W ramach projektu: „Akademia Liderów Cogito – wzrost zaangażowania społecznego na rzecz osób niepełnosprawnych z powodu choroby psychicznej” rozpoczął się cykl szkoleń zatytułowany: „Pomóc osobie chorującej psychicznie…” Do tej pory odbyły się następujące spotkania:

  • Dnia 24.04. 2017 w ramach cyklu szkoleń: „Pomóc osobie chorującej psychicznie….” odbyło się szkolenie z zakresu: Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób chorujących psychicznie. W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej, placówek integracji i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób chorujących, rodzice i inni przedstawiciele rodzin. Na szkoleniu trenerka Dorota Kurbiel przedstawiła modelowe rozwiązania rehabilitacji zawodowej i społecznej osób chorujących psychicznie wypracowane w Krakowie. W spotkaniu łącznie wzięło udział 20 osób
  • W dniu 06.06.2017 w ramach cyklu szkoleń: „Pomóc osobie chorującej psychicznie….” odbyło się szkolenie z zakresu: Klauzule społeczne, ich wpływ na rozwój społeczności lokalnych. W spotkaniu uczestniczyło 20 osób. Trenerka Katarzyna Ostalecka przedstawiła temat zastosowania klauzul społecznych dla rozwoju gospodarczego i obniżenia kosztów w obszarach pomocy społecznej a także rozwój miejsc pracy dla osób chorujących psychicznie.

 

Końskie 18.05. 2017r.  Konferencja ,,Jak wspierać osoby chore psychicznie”, prelekcję ,,Porozmawiajmy o chorobie psychicznej” poprowadziły Katarzyna Leśniewska- Treywasz i Barbara Banaś ze Stowarzyszenia ,,Otwórzcie Drzwi” z Krakowa, członkinie Akademii Liderów Cogito.

więcej w artykule:  www.mgops-konskie.pl

 

10 czerwca w Pensjonacie „U Pana Cogito” w Krakowie odbył się wieczór poetycki „Spacer z Poezją” , zorganizowany przez uczestników warsztatów poetyckich prowadzonych dla osób po kryzysach psychicznych przez Panią Profesor Annę Pituch Noworolską. Utwory z tomików poetyckich „Obraz w lustrze” i „Odbicie nieba” czytali autorzy, mi.in. członkowie Akademii Liderów Cogito.

 

 

 

 

 


Comments are Closed on this Post

Najnowsze wpisy

Archiwa

Kategorie