Strona 1 z 1

Relacje i sprawozdania

: 25 maja 2017, 18:49
autor: bbanas
Proszę o nadsyłanie informacji o Waszym udziale we wszelkiego rodzaju wydarzeniach związanych z psychiatrią, żeby wprowadzać je na naszą platformę internetową. Będzie to świadczyć o znaczącej aktywności członków ALC w środowisku na rzecz edukacji społeczeństwa, by przeciwstawiać się dyskryminacji, stygmatyzacji i wykluczeniu społecznemu osób chorujących psychicznie.